Reklama zewnętrzna

Ta forma reklamy to wszystko to co widzimy np. idąc przez miasto lub jadąc drogą. Szyldy, tablice, plakaty i temu podobne. Ujmując to bardziej definicyjnie reklama zewnętrzna jest wszelką komercyjną informacją umieszczoną na nośnikach, które zazwyczaj dzielone są na trzy grupy:

  • tablice reklamowe (billboardy), na które naklejane są wielkowymiarowe plakaty, tablice te mają zróżnicowane formaty,
  • reklama malowana – są to duże formy o trwałym charakterze, będące elementami tzw. reklamy w otoczeniu, najczęściej umieszczana na budynkach, płotach, mostach, stanowią ją wszelkiego rodzaju szyldy, plakaty, transparenty itp.
  • reklama ruchoma – umieszczana na środkach transportu publicznego, na samochodach należących do firmy, balonach, sterowcach, itp.
Potencjalni klienci są wystawieni na oddziaływanie takiej reklamy niezależnie czy tego chcą czy nie, jeżeli tylko przechodzą lub przejeżdżają obok miejsca w którym została umieszczona. Jeżeli zostanie postawiona w miejscu uczęszczanym przez wielu ludzi, lub o dużym natężeniu ruchu samochodowego, skala jej oddziaływania może być ogromna. Tym samym niski będzie jej koszt w przeliczeniu na jedną osobę. Należy jednak zwrócić uwagę, że aby została ona dobrze zapamiętana i skojarzona z firmą musi być stosowana długo. Informacje w niej zawarte muszą być bardzo krótkie i lapidarne ze względu na to, ze zdecydowana większość patrzących jest w ruchu. Reklama taka i użyta w niej czcionka powinny być duże i dobrze widoczne nawet z daleka. Całość powinna być wykonana w kontrastowych kolorach. Umieszczenie jej w złym miejscu powoduje, że najczęściej jest niezauważana i ignorowana. Formą reklamy zewnętrznej są również rozdawane lub pozostawiane w placówkach handlowych różnego rodzaju ulotki i broszury reklamowe. O ile wynajmowanie powierzchni na billbordach, czy autokarach są rzadko wykorzystywane przez małe firmy, to jednak reklama zewnętrzna na mniejszą skalę, w postaci szyldów, plakatów, czy informacji umieszczanych na samochodach firmy, w zależności od profilu jej działalności, może być dość atrakcyjna i stanowić znakomite uzupełnienie innych działań promocyjnych.

Copyright © 2007 - 2008