Reklama

Reklama - to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Najczęściej jej celem jest nakłonienie do nabycia lub korzystania z określonego towaru lub usługi, lub też popierania określonych spraw lub idei.

Copyright © 2007 - 2008